Praca marzenie - prywatny detektyw

Posted by      10/27/2022 00:00:00    Comments 0
Praca marzenie - prywatny detektyw

Na rynku pojawia się coraz więcej agencji detektywistycznych oferujących pomoc w wielu niecodziennych sytuacjach. Popyt na usługi detektywistyczne w Polsce w ostatnich latach znacznie wzrósł. Zapewne nie wszyscy wiedzą, na czym polega praca detektywa. Warto więc dowiedzieć się co naprawdę robi detektyw?

​Kim jest prywatny detektyw?

Słowo „detektyw” pochodzi od łacińskiego zwrotu, oznaczającego wykrycie lub wyjawienie czegoś. Detektyw jest zawodem zaufania publicznego, stąd osoba zajmującą się tą profesją powinna bezwzględnie działać w interesie swojego klienta. Zazwyczaj zajmuje się ona obserwowaniem, tropieniem i śledzeniem. W Polsce ustawa o usługach detektywistycznych została wprowadzona dopiero w 2001 roku. 

Zobacz również: Czy warto wybrać się na studia detektywistyczne?

​Główne zadania prywatnego detektywa

Większość osób nie ma pojęcia, jak wygląda praca detektywa. Łapanie przestępców, rozwiązywanie zagadek kryminalnych z przeszłości i tropienie zabójstw to, margines spraw, jakimi się zajmują. Większość nich jest związanych z niewiernością małżeńską, podejrzeniem współmałżonka o zdradę, inne często podejmowane zadania to sprawdzanie kontaktów i poszukiwanie nastolatków zlecane przez rodziców zaniepokojonych o ich dobro. Do częstych zadań prywatnych detektywów należy również poszukiwanie osób zaginionych lub dzieci, które uciekły. Inne sprawy zgłaszane detektywom to domniemane oszustwa ubezpieczeniowe. Biura detektywistyczne pracują wówczas dla dużych firm ubezpieczeniowych, a śledczy mają za zadanie udowodnić, że wypadek został sfingowany w celu wyciągnięcia pieniędzy od ubezpieczyciela.

Detektywi okazują się niezbędni, gdy klientowi zależy na szybkim i dyskretnym rozwiązaniu problemu, jednak nie zastąpią oni organów ścigania, ponieważ mają zakaz stosowania środków i czynności zastrzeżonych dla upoważnionych organów.

Z reguły biura detektywistyczne oferują:

  • ustalenie miejsca zamieszkania i zameldowania poszukiwanego oraz ustalenie jego miejsca pracy,
  • weryfikacja zwolnień lekarskich oraz lojalności pracownika,
  • audyt kondycji firm,
  • wykrywanie urządzeń szpiegujących,
  • pozyskiwanie dowodów zdrady,
  • poszukiwanie osób ukrywających się, porwanych i zaginionych,
  • ujawnienie majątku dłużnika,
  • pozyskiwanie materiału genetycznego DNA,
  • odzyskiwanie danych,
  • badania fonoskopijne i grafologiczne.

​Podstawowe działania detektywa

Agencja detektywistyczna zdobywa istotne dla klienta informacje, wykorzystując zarówno sprzęt szpiegowski, jak i informatorów. Nawiązuje często ona kontakty z ludźmi powiązanymi ze sprawą. Ponadto śledzi, obserwuje otoczenie i zbiera materiały dowodowe. Detektywi często korzystają do tego celu z kamer i podsłuchów a uzyskane nagrania audio i wideo poddają analizie. Ponadto zajmują się sporządzaniem sprawozdań.

Śledzenie, tropienie i zbieranie obciążających materiałów to ciężka praca. Detektyw musi często wykazać się bowiem opanowaniem zimną krwią i absolutnym kontrolowaniem sytuacji. W pierwszej fazie śledztwa praca detektywa polega na pozyskaniu informacji z Internetu, mediów, archiwów różnych instytucji, rejestrów państwowych, i książek telefonicznych. W kolejnej fazie spędza on długie godziny na obserwacji osoby podejrzanej, poznaniu jej zwyczajów i odwiedzanych przez nią miejsc. W tym czasie detektyw przeprowadza również wiele rozmów z osobami z otoczenia podejrzanego, aby zebrać jak najwięcej potrzebnych informacji.

​Co trzeba zrobić, aby zostać detektywem?

Prywatny detektyw musi posiadać odpowiednią licencję potwierdzającą jego kwalifikacje i uprawniająca do wykonywania zawodu. Aby ją uzyskać, przyszły detektyw musi mieć co najmniej wykształcenie średnie i ukończone 21 lat, być niekarany i mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może się toczyć przeciw niemu postępowanie karne ani nie może być prawomocnie skazany ani dyscyplinarnie wyrzucony ze służb mundurowych. Musi przejść również badania psychiatryczne oraz odbyć szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i przepisów prawa. Musi też wykazać odpowiednią zdolność psychiczną do pracy, potwierdzoną przez orzeczenie lekarskie, a także dobrą opinię potwierdzoną przez komendanta powiatowego policji.

Jeśli przyszły detektyw spełnia te wszystkie wymagania, może otrzymać licencję wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji i zostaje wprowadzony do rejestru detektywów prowadzonego przez MSWiA.

​Jakie cechy należy posiadać, aby być dobrym detektywem?

Zaufanie i dyskrecja są najważniejszymi cechami prywatnych detektywów. Praca ta wymaga bowiem dobrego kontaktu z klientem, który powierza detektywowi swoje najskrytsze i często intymne tajemnice. Dlatego też każdy prywatny śledczy powinien posiadać cechy, niezbędne w pracy z ludźmi: empatię, łatwość nawiązywania rozmów oraz zdolność logicznego myślenia. Dobry detektyw musi być trochę psychologiem oraz bardzo uważnym obserwatorem. Musi być również opanowany, posiadać zdolność panowania nad emocjami, umieć podjąć ryzyko i zawsze odnaleźć się w każdej sytuacji. 

Czytaj także: Pojęcie i rodzaje inwigilacji