Ochrona przed szantażem - podsłuch osobisty

Posted by      11/01/2022 00:00:00    Comments 0
Ochrona przed szantażem - podsłuch osobisty

Zgodnie z definicją, szantaż to zagrożenie ujawnieniem informacji związanych z daną osobą, które mogłyby mieć bardzo przykre dla niej skutki. Czy nagranie szantażu może być dowodem dla sądu? Co mówi na ten temat prawo karne?

Czy można nagrywać rozmowy?

Art. 267 par. 1 kodeksu karnego głosi „kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Zgodnie zaś z par. 3, tej samej karze podlega, “kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem”.

Jak więc widać nagrywanie rozmów bez zgody rozmówcy, może stać się przestępstwem, jednak następuje to, pod warunkiem, że nagrywający nie uczestniczy w nagrywanej rozmowie. Wówczas bowiem uzyskanie dostępu do treści rozmowy musi mieć charakter bezprawny, ponieważ jest to informacja, która nie jest przeznaczona dla sprawcy.

Jeśli więc osoba, która daną rozmowę rejestruje, sama w niej uczestniczy, to znaczy, że jest to treść dla niej przeznaczona. Wobec powyższego w ujęciu prawa karnego nagrywanie rozmów jest legalne i nie stanowi przestępstwa. Do tego celu można zastosować podsłuch szpiegowski

Czytaj także: Jak wybrać program do rejestrowania rozmów telefonicznych?

​Czy podsłuch może uchronić przed szantażem?

Szantaż jest w Polsce czynem karalnym, ściganym z urzędu. Art. 191 § 1. Kodeksu karnego, głosi, że “ kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Szantażyści wykorzystują różne słabości szantażowanych, aby wyłudzić od nich określone środki. Niekiedy grożą ujawnieniem wykrytego romansu, nieślubnego dziecka, wykroczenia drogowego albo innych czynów, których szantażowana ofiara nie chce ujawniać.

Szantażyści działają najczęściej w celu wyłudzenia określonej kwoty. Jedynym skutecznym sposobem na ujawnienie szantażu jest zarejestrowanie gróźb, jakie wyraża szantażysta. Aby nagranie mogło być dowodem w sprawie, musi on opisać swoje postępowanie i to, czego od Ciebie chce. 

Warto, też poinformować organy ścigania, dlaczego szantażysta nas gnębi. Jeżeli nie jest to sprawa związana z łamaniem prawa, policja zachowuje w tej sytuacji dyskrecję. W celu zarejestrowania gróźb możemy zastosować podsłuch mały np. podsłuch w kluczyku albo mini podsłuch do ubrania. 

​Kto może podsłuchiwać?

Jak już zostało wspomniane, karane jest jedynie nagrywanie rozmów, w których nagrywający nie uczestniczy. Gdy nagrywający bierze udział w rozmowie, to rejestruje on informacje, które mogą być przeznaczone również dla niego.

W orzecznictwie karnym jest wskazane, że nie popełnia przestępstwa, osoba, która posługuje się urządzeniem podsłuchowym np. mikro podsłuchem w celu uzyskania informacji, do której jest uprawniony.

Kiedy podsłuch jest legalny

Czy istnieją sytuacje, że podsłuch może być legalny i można z niego korzystać? 

Gdy chodzi o bezpieczeństwo dziecka, rodzic może skorzystać z małego podsłuchu, by chronić rodzinę. Jednak nielegalne byłoby założenie podsłuchu sąsiadowi, aby zaspokoić swoją ciekawość na jego temat. Podsłuchu możemy użyć, gdy jest to niezbędne i mamy ku temu konkretne powody, ponieważ zabezpieczamy w ten sposób nasze interesy. Bywają bowiem sytuacje, kiedy założenie podsłuchu jest jedynym możliwym rozwiązaniem. Skuteczne i odpowiednie nagranie mogą być decydującym dowodem w sądzie lub zabezpieczeniem przed późniejszym szantażem lub oszustwem. Jeżeli prowadzimy z kimś rozmowę, mamy prawo wówczas wszystko dokumentować bez odpowiedzialności karnej. 

Może jednak grozić nam pozew cywilny strony, która została nagrana, o ile nagranie to wykorzystamy. Otóż Artykuł 47 Konstytucji RP stwierdza, że: „Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”. Jeżeli jednak nagrywając rozmowę, chcieliśmy jednak zabezpieczyć swoje interesy, jest duża szansa, że sąd tego typu pozew oddali.

Aby nasze działanie było w pełni legalne, jeśli to tylko możliwe warto poinformować rozmówców, że zamierza się ich nagrywać, zapytać ich o zgodę i mieć jej potwierdzenie.

Czy podsłuch może nam pomóc?

Nagrania z rozmów, w których uczestniczyliśmy, mogą okazać się niezwykle cennym materiałem dowodowym, chociażby w sprawach o znęcanie się czy wykorzystywanie seksualne. Wiele zarzutów, takich jak mobbing albo przemoc psychiczna, są niezwykle trudne do udowodnienia na sali sądowej, gdyż nie pozostawiają widocznych śladów, nie mają na ogół świadków ani nikogo potwierdzającego zeznania.

Podobnie jest w przypadku gróźb karalnych czy szantażu. W takiej sytuacji jedynym potwierdzeniem może okazać się nagranie dźwiękowe utrwalone za pomocą podsłuchu. Należy też zwrócić uwagę, czy osoba przedstawiająca nam żądania oparte na szantażu nie wykryła naszych intencji i nie ma przy sobie zagłuszacza podsłuchów.

Czytaj także: Dlaczego warto posiadać dyktafon na laptopa?